Jawapannya: Tahukah Anda?

Assalamualaikum…

Saya teringat satu entri lama, yang belum saya beri jawapannya 3 bulan lalu!! Oi~~ lamanya! Minta maaf banyak-banyak pada yang menunggu jawapan tersebut.

Apakah entri itu? –> Pupus

Soalannya: –> Apakah 10 spesis manusia yang diancam kepupusan?

Dan jawapan kepada soalan di atas ialah…

Baginda Rasulullah S.A.W telah bersabda sebagaimana hadis berikut yang beerti:

“Daripada Abdul Rahman Bin Humaid, daripada bapanya : Sesungguhnya Said Bin Zaid pernah menceritakan kepadanya mengenai satu kumpulan , dengan katanya : Pernah Baginda RasululLah s.a.w bersabda : 10 orang yang akan memasuki syurga iaitu (1)- Abu Bakar , (2)- Umar, (3)-Uthman , (4)- Ali , (5)- Zubair , (6)-Talhah , (7)-Abdul Rahman , (8) – Abu ‘Ubaidah , (9) Sa’ad Bin Abu Waqqas ~ maka beberapa orang yang mengira-ngira jumlah semua yang dijanjikan dengan syurga itu , di manakah lagi seorang ?. Lalu mereka bertanya kepada Said Bin Zaid : Demi Allah Wahai Abu A’awar ! Siapakah dia orang yang kesepuluh itu ?. Maka Said Bin Zaid pun menjawabnya : Bukahkah kamu sendiri telah bersumpah bahawa Abu A’awar itu pun adalah di kalangan mereka yang dijanjikan syurga ? “. – Imam Abu ‘Isa (At-Tirmidzie) menyatakan : “ Abu A’awar itu sendiri adalah Said Bin Zaid Bin ‘Amru ” .

( Hadis Sahih riwayat Imam At-Tirmidzie , di dalam Kitab Al-Manaqib : 3681 ) dan hadis seumpama ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud rh di dalam sunannya – Kitab As-Sunnah : 4031 dan juga Imam Ahmad – Musnad Al-Ansar : 21, 088 )

Ringkasnya, 10 jenis manusia yang sangat sukar dicari akhir zaman ini ialah:

 1. Saidina Abu Bakar As Siddiq r.a.
  Khalifah pertama, teman setia yang banyak berkorban
 2. Saidina Umar Al Khattab r.a.
  Khalifah kedua, pintar membezakan antara haq dan batil
 3. Saidina Uthman bin Affan r.a.
  Khalifah ketiga, keperibadian yang sampai Malaikat berasa malu
 4. Saidina Ali bin Abi Talib r.a.
  Khalifah keempat, Singa Allah yang Dimuliakan wajahnya oleh Allah
 5. Saidina Talhah bin Ubaidillah r.a.
  Shahid yang hidup
 6. Saidina Zubair bin Al Awwam r.a.
  Perajurit Allah pengiring Rasulullah
 7. Saidina Abdul Rahman bin Auf r.a.
  Orang yang berniaga dengan Allah
 8. Saidina Saad bin Abi Waqas r.a.
  Pelempar panah pertama pada jalan Allah
 9. Saidina Ubaidah Amir bin Al Jarrah r.a.
  Orang kepercayaan ummat ini
 10. Saidina Said bin Zaid r.a.
  Seorang kekasih kepada Allah Pengasih. Sahabat yang berani dan seorang ahli tauhid. Doa beliau adalah antara yang dimakbulkan Allah. Abu Ubaidah bin Al Jarrah pada pandangan Rasulullah adalah sahabat yang benar-benar amanah. Rasulullah bersabda “setiap orang mempunyai orang yang setia dan orang yang paling setia bagi ummah ini adalah Abu Ubaidah Al Jarrah“.

Untuk 9 yang teratas, sila klik pada nama untuk maklumat ringkas.

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: